Yleisiä kysymyksiä.

Yleisiä kysymyksiä.

    Mercedes-Benz huolenpitosopimus on mahdollista tehdä Veho-konsernin maahantuomiin autoihin vuoden sisällä auton käyttöönotosta, kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa* (1 vuosi / 25 000 km).
    *Huolenpitosopimus on mahdollista tehdä takautuvasti vain auton ensimmäiselle omistajalle. 

    Huolenpitosopimuksen aktivointi onnistuu lähimmällä Mercedes-edustajalla tai OmaVeho-palvelussa osoitteessa veho.fi/omaveho.

    Sopimuslaskutus alkaa aina auton käyttöönottopäivästä ja sitä laskutetaan laskutuskauden verran etukäteen. Ensimmäisellä laskulla on siksi sekä kuluvan laskutuskauden että alkavan laskutuskauden ajalta veloitus. Jatkossa laskut tulevat valitun laskutusvälin mukaisesti. Ensimmäiseltä laskulta löytyvät tiedot e-laskun tilaamiseen.

    Valittua laskutusväliä voi muuttaa kesken sopimuskauden. Mikäli jäljellä olevat erät eivät mene tasan valitun laskuvälin mukaisesti, voi yksi laskutuskausi olla poikkeava. Laskutusvälin muutokset tehdään helpoiten OmaVeho-palvelussa.

    Laskutusvälin muutos astuu voimaan aina seuraavasta laskuttamattomasta laskutuskaudesta alkaen. Laskutusvälin muutos ei vaikuta jo lähetettyyn laskuun.

    Laskun eräpäivää ei voi muuttaa. Tähän syynä on se, että laskutus tapahtuu aina kiinteästi kuun 15. päivä, tai siitä seuraava arkipäivä.  Maksuaika on laskutuspäivästä 14 vuorokautta.

    Yksityisasiakkaiden osoitetiedot päivittyvät automaattisesti väestörekisterikeskuksesta osoitteenmuutoksen jälkeen. Mikäli sopimuksen osoite eroaa em. osoitteesta, onnistuu päivitys helpoiten OmaVeho-palvelussa.

    Automaattinen osoitteenpäivitys ei koske yrityksiä.

    Lisäpalvelu(ja) voidaan lisätä sopimukselle kesken sopimuskauden. Lisäpalvelujen minimiveloitus on 6 kk. Muutospyyntö onnistuu OmaVeho-palvelussa tai omalla jälleenmyyjällä.

    Nykyisen sopimuksen kokonaisajokilometrimäärä on muutettavissa. Kilometrimuutos voidaan tehdä 10 000 km/ vuosi ajosuoritteesta alkaen. Kilometrimuutoksen pienin mahdollinen muutos on +/- 2 000 km ja tämän jälkeen 1 000 km portain. Sopimusta voi muuttaa veloituksetta kaksi kertaa sopimuskauden aikana.

    Helpoin tapa solmia kilometrimuutos kuluvalle sopimuskaudelle on tehdä se OmaVeho-palvelussa tai lähimmällä valtuutetulla jälleenmyyjällä. Tämä onnistuu joko huollon töiden vastaanotossa tai oman myyjänne luona.

    Kilometrimuutoksen kustannus/hyvitys jaetaan tasan kuluvan sopimuskauden jäljellä oleville maksuerille. Muutos ei siis vaikuta jo laskutettuihin maksueriin, vaan ainoastaan vielä laskuttamattomiin eriin.

    Sopimusta voi jatkaa OmaVeho-palvelussa tai lähimmällä valtuutetulla huoltoedustajalla/ jälleenmyyjällä. Tämä onnistuu joko huollon töiden vastaanotossa tai oman automyyjän luona.

    Sopimusta voi jatkaa auton 10. ikävuoteen / 200 000 km asti. Sopimusta voidaan jatkaa uudella kolmen vuoden sopimuskaudella vuosille 4-6 sekä kahden vuoden kaudella vuosille 7-8 sekä 9-10.

    Myös yksittäiset jatkosopimusvuodet ovat mahdollisia mutta on suositeltavaa tehdä jatko aina mahdollisimman pitkälle aikavälille, jolloin sopimuksen hinta pysyy samana, mikäli kilometrimäärä ei muutu.

    Sopimuksen voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Huolenpitosopimuksen irtisanomisaika on käyttöönottopäivämäärästä ensimmäisen kolmen vuoden ajan 1 kk ja tämän jälkeen 3 kk.

    Sopimus ei pääty automaattisesti auton myynnin yhteydessä. Sopimus tulee irtisanoa aina erikseen ja samalla ilmoittaa auton ajokilometrimäärä. Sopimusta ei voi päättää takautuvasti.

    Sopimuksen voi irtisanoa OmaVeho-palvelussa tai lähimmällä huoltoedustajalla/ jälleenmyyjällä. Irtisanomishetkellä tarkistetaan sopimuksen sen hetkinen laskutettu ajokilometrimäärä ja verrataan auton ajokilometrimäärään. Mahdollisesta ylikilometrimäärästä tehdään tasauslasku. Mikäli sopimuksen maksimiajokilometrimäärä on saavutettu ennen päättymispäivämäärää, tulee sopimuksen kaikki alkuperäiset kuukausierät maksaa.

    Sopimuksen ajokilometrimäärän täyttyessä ennen sopimuksen päättymispäivää, sopimuksella määritellyt huolto- ja korjausvastuut päättyvät, mutta asiakas on velvollinen suorittamaan jäljellä olevat maksuerät sopimukseen kirjattuun päättymispäivään saakka.

    Ajokilometrien ollessa suuremmat tai pienemmät kuin sopimuskilometrit, voidaan sopimukselle tehdä kilometrimuutos. Kts. edellä kilometrimuutos. Kilometrimuutoksen voi tehdä kuluvalle sopimuskaudelle OmaVeho-palvelussa tai lähimmällä valtuutetulla jälleenmyyjällä. Tämä onnistuu joko huollon töiden vastaanotossa tai oman automyyjän luona.

    Huolenpitosopimus voidaan siirtää uudelle omistajalle, mikäli auton edellisen sopimuksen päättymisestä on alle 2 kuukautta ja auto on huollettu/korjattu valtuutetussa merkkihuollossa eikä sopimusehtoja ole rikottu sopimuskaudella tai sen jälkeen. Huolenpitosopimus on jatkettavissa 10. vuoteen tai 200 000 kilometriin asti.

    Sopimuksen aktivointimaksu on sopimuskohtainen. Käytetyn auton huolenpitosopimuksen jatkamisesta voi tiedustella lähimmältä huoltoedustajalta/ jälleenmyyjältä. Huolenpitosopimus on mahdollinen Veho-konsernin maahantuomiin Mercedes-Benz-autoihin.

    Esittelykäytössä olleisiin valtuutetun jälleenmyyjän henkilöautoihin on mahdollista tehdä huolenpitosopimus. Sopimuksen aktivointia voi tiedustella siitä liikkeestä missä auto on myytävänä.