Contact

Close
Contact

Heading

Close X
Menu
Our Models
LeftRight

5-oviset

Close X
Strapline Content

Sedanit

Close X
Strapline Content

SUV:t

Close X
Strapline Content

Coupét

Close X
Strapline Content

Cabriolet & Roadsters

Close X
Strapline Content

Farmarit

Ambition 2039 Kestävän liiketoimintastrategiamme ydinelementti Täysin sähköinen liikkuvuuden tulevaisuus – Mercedes-Benz on sitoutunut tähän. Kestävän liiketoimintastrategiamme ydinelementti on Ambition 2039, jolla otimme jo vuonna 2019 suunnan kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle ilmastonsuojelussa ja ilmansaasteiden hallinnassa. Tavoitteena on tehdä kaikista uusista autoistamme hiilineutraaleja koko arvoketjussa ja auton koko elinkaaren ajan vuoteen 2039 mennessä – teknisestä kehityksestä raaka-aineiden louhintaan, tuotantoon, käyttöikään ja kierrätykseen. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on vähintään puolittaa CO₂-päästöt henkilöautoa kohti elinkaaren aikana tämän vuosikymmenen loppuun mennessä vuoden 2020 tasoihin verrattuna. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskeisiä vipuja ovat autokannan sähköistäminen, uusiutuvan energian käyttö tuotannossa, akkuteknologian parantaminen, kierrätysmateriaalien laaja käyttö ja autojen lataaminen vihreällä energialla.
  Deeply relaxed to your destination Enjoy wellness on-demand. Themed mood and massage programs with a deep effect enable you to arrive rested. Button
  Smart - The GARMIN venu® The ENERGIZING COACH recommends an individually suitable vitality or relaxation program according to stress level and heart rate. Button
  Refreshingly innovative With special scents, you can create an individual fragrancing of your vehicle interior depending on your mood. Button
  Maximised comfort zone With Active Ambient Lighting and the innovative Burmester® high-end surround sound system, your Mercedes-Benz will relax or revitalise you. Button
  Breathe exclusivity ENERGIZING AIR CONTROL monitors the air quality in the interior and intelligently switches between fresh and recirculated air mode. Button

  Laaja valikoima täysin sähköisiä autoja jo nyt

  Tämän vuosikymmenen loppuun mennessä olemme valmiita siirtymään täysin sähköisiin autoihin kaikkialla, missä markkinaolosuhteet sen sallivat. Tarjoamme jo nyt laajan valikoiman akkukäyttöisiä sähköautoja – kompaktista EQA:sta tilavaan EQS SUV -autoon. Vuodesta 2025 eteenpäin kaikki uudet autot ovat rakenteeltaan yksinomaan sähköisiä. Mercedes-Benz hallitsee tätä nopeutettua muutosta pitäen samalla kiinni kannattavuustavoitteistaan.

  Vuoteen 2026 mennessä olemme investoineet yli 60 miljardia euroa muutokseen saavuttaaksemme täysin sähkö- ja ohjelmistopohjaisen liikkuvuuden. Tarjolla olevien houkuttelevien sähköautojen nopeampi käyttöönotto nopeuttaa sähköisen liikkuvuuden läpimurtoa.

  Modèles diverses chez Mercedes-Benz

  Hiilineutraali tuotanto vuodesta 2022 alkaen

  Vuodesta 2022 lähtien autojen ja akkujen tuotanto kaikilla Mercedes-Benzin omilla tehtailla on ollut hiilineutraalia. Tämä kattaa noin 30 henkilöautojen, pakettiautojen ja voimansiirtolinjojen valmistuspaikkaa maailmanlaajuisesti. Lisäksi pyrimme laajentamaan aurinko- ja tuulienergian käyttöä omissa toimipaikoissamme. Aurinkovoimalat, joiden teho on yli 11 MWp (megawattipiikki), otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä. Investoimme kolminumeroisen miljoonasumman aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen vuoteen 2025 mennessä. Suunnittelemme lisäksi miljardien eurojen arvoisia investointeja uusista sähkönostosopimuksista tuulipuistoista vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Vuoteen 2030 mennessä on tarkoitus kattaa yli 70 prosenttia omien Mercedes-Benzin tuotantolaitostemme energiantarpeesta uusiutuvalla energialla. Pyrimme myös vähentämään tuotannon vedenkulutusta 33 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2018.

  Factory56

  Yksi maailman moderneimmista autoteollisuuden tuotantolaitoksista otettiin käyttöön vuonna 2020 Mercedes-Benz Sindelfingenin tehtaalla. Se ilmentää Mercedes-Benzin tuotannon tulevaisuutta ja asettaa uudet standardit autoteollisuudelle. Ambition 2039:n mukaisesti Factory 56 on nettohiilineutraali ja tuottaa huomattavasti pienemmällä energiamäärällä. Tämän mahdollistaa muun muassa innovatiivinen energiakonsepti, jossa on aurinkosähköjärjestelmä, tasavirtaverkko ja kiinteä, autonakkuihin perustuva, energian varastointijärjestelmä.

  Poikkeuksellinen vihreän voiman konsepti

  Mercedes-Benz toteuttaa parhaillaan vihreän sähkön konseptia Saksassa energiantoimittaja Enovosin ja norjalaisen energiantuottajan Statkraftin kanssa. Vuodesta 2022 lähtien olemme ostaneet sähköä, joka tulee yksinomaan uusiutuvista lähteistä. Vihreä sähköntoimitussopimus takaa sähkön ostamisen uusiutuvista energialähteistä aina.

  Tutustu tarkemmin

  Yhdessä ilmastonsuojelun puolesta

  Tärkein kriteeri toimittajan valinnassa: Ambition 2039:llä Mercedes-Benz pyrkii tekemään koko uusien autojen kaluston arvoketjusta hiilineutraalin alle 20 vuodessa. Siirtyminen sähköiseen liikkuvuuteen lisää kuitenkin energian tarvetta alkupään toimitusketjussa. Kokonaisvaltainen lähestymistapa mentäessä kohti täyssähköistä liikkuvuutta kattaa siis myös toimittajamme. Haluamme toteuttaa toimitusketjussa olevien kumppaneidemme kanssa tehokkaita ilmastonsuojelutoimia. Tavoitteenamme on ehkäistä, minimoida tai mahdollisuuksien mukaan eliminoida mahdolliset ympäristövaikutukset toimitusketjussamme. Lähtökohtana on läpinäkyvyys.

  Näin keskitymme materiaaleihin ja komponentteihin, jotka ovat erityisen CO₂-intensiivisiä tuotannossa ja jalostuksessa. Komponenteissa fokus on alumiinissa, teräksessä ja akkukennoissa. Olemme jo saavuttaneet tärkeitä virstanpylväitä: olemme tehneet kennojen hiilineutraalista tuotannosta keskeisen vaatimuksen kaikille akkukennokumppaneillemme. Näin voimme vähentää akkutuotannon päästöjä noin 30 prosenttia. Lisäksi molemmat segmentit käyvät neuvotteluja muiden toimitusketjun toimijoiden kanssa – mukaan lukien elektrodivalmistajat, jalostamot ja kaivokset. Lippulaivamme EQS oli ensimmäinen auto, jossa kennot tuotettiin nettohiilineutraalilla tavalla. Asiantuntija- ja testausorganisaatiot SGS ja DEKRA varmistivat ja vahvistivat lisäksi yhteistyökumppaneiden hiilineutraalin tuotannon.

  Lisäksi käsittelemme CO₂-päästöjä toimitusketjussamme niin kutsutun "Ambition Letter" -kirjeen avulla. Uusiin sopimuksiin hyväksymme vain toimittajat, jotka ovat kirjallisesti vahvistaneet toimittavansa meille CO₂-neutraaleja tuotteita viimeistään vuodesta 2039 alkaen - ja siten täyttävät ilmastotavoitteemme. Tämä tarkoittaa, että vasta kun Ambition Letter on allekirjoitettu, tavarantoimittajilla on mahdollisuus tulla valituksi sopimukseen. Näin luomme hyvän pohjan todellisten vähennysten käynnistämiselle suorien toimittajien kanssa ja toimitusketjussa. 90 % Mercedes-Benzin vuosittaisesta ostovolyymista edustavat toimittajat ovat jo allekirjoittaneet Ambition-kirjeen. He siis lupaavat toimittaa meille jatkossa vain CO₂-neutraaleja tuotteita.

  Työstämme yhdessä toimittajiemme kanssa myös vihreää, hiilineutraalia teräksen toimitusketjua. Hankimme jo terästä Salzgitter AG:lta ja Big River Steeliltä, ​​joiden hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi, käyttämällä kierrätettyä teräsromua. Tulevaisuudessa ostamme lisäksi terästä, jonka tuotanto on uusiin teknologioihin siirtymisen myötä lähes fossiilivapaata. Tätä tarkoitusta varten meistä tuli ensimmäinen autonvalmistaja, joka hankki osuuden start-up H2 Green Steelistä ja olemme sopineet kumppanuudesta ruotsalaisen teräsvalmistajan SSAB:n kanssa.

  Alumiini on yhdessä teräksen kanssa suhteellisesti eniten käytetty materiaali monissa autoissa ja sen merkitys kasvaa sähköautoissa. Siksi pyrimme myös selkeään vihreän alumiinin toimitusketjun etenemissuunnitelmaan – ja olemme jo saavuttaneet tärkeitä virstanpylväitä.

  Euroopassa tulevassa sähköautomallisukupolvessamme ainakin kolmannes käyttämästämme alumiinista tuotetaan uusiutuvalla energialla. Yhdessä norjalaisen alumiinituottajan Hydron kanssa otamme askeleen pidemmälle ja kehitämme teknologian etenemissuunnitelman alumiinin toimitusketjun tekemisestä hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Hydro toimittaa jo Stuttgart Mettingenissä sijaitsevalle valimollemme alumiinia, jonka hiilidioksidipäästöjä on pienennetty. Strateginen yhteistyö vie yhteistyön uudelle tasolle: ensimmäinen Norjasta saatu materiaali, jonka hiilidioksidipäästöt ovat lähes 70 prosenttia pienemmät Euroopan keskiarvoon verrattuna ja jonka romupitoisuus on 25 prosenttia, on jo testattu ja sen on määrä siirtyä sarjatuotantoon tänä vuonna. Vuoteen 2030 mennessä haluamme vähentää alumiinijalanjälkeä Hydron avulla yli 90 prosenttia uusien innovaatioiden avulla. Emme kuitenkaan keskity pelkästään päästöjen pienentämiseen entisestään. Tavoitteena on myös vähentää primääriresurssien käyttöä lisäämällä käytön jälkeen uusiomateriaaliksi tuotetun romun käyttöä.

  » Auditoitu koboltin ja litiumin louhinta: Luotamme sähköisen mallistomme kestäviin toimitusketjuihin ja ajattelemme raaka-aineiden vastuullista käyttöä alusta alkaen. Tavoitteenamme on varmistaa, että tuotteemme sisältävät vain materiaaleja, raaka-aineita yms., jotka on louhittu ja valmistettu loukkaamatta ihmisoikeuksia ja ympäristönormeja. Siksi vaadimme suoria toimittajiamme noudattamaan kestävän kehityksen ja vastuullisen hankinnan standardejamme ja sisällyttämään ne alkupään arvoketjuihinsa sekä valvomaan niiden noudattamista. Kaivosauditointi on toinen tärkeä työkalu raaka-aineiden toimitusketjujen due diligence -tarkastuksessa ja kaivoksen paikan päällä tapahtuvasta johdosta riippuvaisten ympäristö- ja ihmisoikeusriskien käsittelemiseksi. Lisäksi Mercedes-Benz käyttää "Initiative for Responsible Mining Assurance" (IRMA) -aloitteen "Standard for Responsible Mining" -standardia keskeisenä kriteerinä valittaessa toimittajia ja tehtäessä sopimuksia raaka-aineiden toimitusketjuissa ja toimii vain sellaisten toimittajien kanssa, jotka hyväksyvät nämä vaatimukset. Olemme myös auditoineet akkukennotoimittajiemme koboltin toimitusketjut ulkopuolisen auditointiyhtiön RCS Globalin toimesta. Kaikki toimitusketjun vaiheet auditoidaan OECD:n ohjeiden mukaisesti.

  Olemme myös investoineet vuosia resurssitehokkaisiin teknologioihin ja akkujen valmistusprosesseihin ja pyrimme edelleen vähentämään kriittisten materiaalien käyttöä. Esimerkiksi EQS:n akkukennojen katodien kobolttipitoisuus on alle kymmenen prosenttia ja se on laskenut merkittävästi edelliseen akkusukupolveen verrattuna. Tulevaisuudessa haluamme käyttää post-litium-ion-teknologioita uusien materiaalikoostumusten kanssa eliminoidaksemme koboltin kaltaiset materiaalit kokonaan. Kierrätettävyyden edelleen optimointi ja sen toteuttaminen on myös osa kokonaisvaltaista akkustrategiaamme..

  » Kiertotalous akkujärjestelmissä: Osana kokonaisvaltaista lähestymistapaamme ajattelemme myös kiertotaloutta akkuteknologiaa kehitettäessä. Maaliskuussa 2023 laskimme Kuppenheimin tehtaalla symbolisen kulmakiven hydrometallurgiaan perustuvalle akkukierrätystehtaalle. Tulevaisuudessa se kattaa kaikki vaiheet moduulitason purkamisesta murskaukseen ja kuivaukseen sekä materiaalivirtojen käsittelystä akun laatuun. Prosessisuunnittelun tulisi mahdollistaa yli 96 prosentin talteenotto. Mercedes-Benz tekee myös yhteistyötä huipputeknisten kumppaneiden kanssa akkujen kierrättämiseksi Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

  » Kierrätysmateriaalien laaja käyttö: Työskentelemme intensiivisesti sulkeaksemme materiaalikierron ja lisätäksemme kierrätysmateriaalien osuutta primääriresurssien säästämiseksi, jätteen välttämiseksi ja siten myös CO₂-päästöjen vähentämiseksi. Jo autojemme suunnitteluvaiheessa harkitsemme uudelleen kaikkien käytettyjen materiaalien koostumusta ja tutkimme mahdollisuuksia kestävämpiin vaihtoehtoihin. Vuoteen 2030 mennessä haluamme nostaa kierrätysmateriaalien osuuden autokannastamme keskimäärin 40 prosenttiin. Teräksen ja alumiinin lisäksi innovatiivisia kierrätysmateriaaleja on jo käytössä. Esimerkiksi EQS:n ja EQE:n kaapeleiden suojakuoret on valmistettu kierrätetystä kotitalousjätteestä valmistetusta muovikorvike UBQTM:stä. EQS- ja EQE-maastoautojen lattiamateriaali sisältää nailonlankaa, joka on peräisin kierrätettävistä materiaaleista, kuten kalastusverkoista ja matoista. EQE ja EQE SUV:lle sekä S-sarjalle on saatavilla kemiallisesti kierrätetyistä materiaaleista valmistetut ovenkahvat. Niiden tuotannossa fossiiliset raaka-aineet korvataan biometaanilla ja kierrätetyistä renkaista saadulla pyrolyysiöljyllä. Auton sisällä tarjoamme laadukkaan tekonahan ja mikrokuitufleecen lisäksi erilaisia kankaita, jotka on valmistettu kokonaan kierrätetyistä PET-pulloista.

  Vastuullinen autoilukokemus

  Green Charging -lataus: Noin 50 prosenttia akkusähköauton hiilijalanjäljestä syntyy käyttövaiheessa EU:n nykyisellä energiavalikoimalla hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien latausprosessien vuoksi.

  With Mercedes me Charge, we have been enabling our customers to charge with green electricity¹ at public charging points in Europe, the USA and Canada since 2021. Mercedes me Charge is integrated into one of the world's largest and steadily growing charging networks with more than 1.1 million charging points – around 450,000 of which are in Europe. In addition, Mercedes-Benz is building its own global high-power charging network in North America, Europe, China, and other core markets with around 2,000 locations and over 10,000 charging points by 2027. In line with its sustainable business strategy “Ambition 2039”, Mercedes-Benz enables Green Charging for its customers within its own charging network. This is ensured preferably via green electricity supply contracts wherever possible or by using renewable energy certificates from an accredited supplier.

  » Mercedes me Eco Coach -sovellus: Olemme kehittäneet älykkään, digitaalisen henkilökohtaisen valmentajan tarjotaksemme asiakkaille erityistä tukea heidän siirtyessään sähköisen liikkuvuuden aikakauteen: Mercedes me Eco Coach. Sovelluksen suosituksia ja vinkkejä noudattavat asiakkaat eivät vain tutustu vaihtoehtoista voimanlähdettä käyttävään autoonsa paremmin, vaan he myös parantavat ajotyyliään ja suojelevat siten ympäristöä.

  ¹ Green Charging varmistaa, että sopiva määrä vihreää energiaa syötetään verkkoon latausprosessin jälkeen. Tätä varten käytetään alkuperätakuita tai uusiutuvan energian todistuksia, jotka todistavat energian alkuperän ja toimivat eräänlaisena uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön syntymätodistuksena. Vihreä sähkö määritellään EKOenergy-ympäristömerkillä, jonka myöntävät sertifioidut energiantuotantolaitokset.

  Seuraava
  Edell.
   Electric Driving Experience From the very first metre and all the way to the destination – the all-electric driving experience in a Mercedes-Benz is unfailingly well appreciated. Thanks to the innovative navigation with active range monitoring and automatic planning of charging stops, you enjoy maximum planning reliability. For this purpose, a range of relevant information is intelligently networked with each other.

   - The fastest and most comfortable route
   - The current charge level of the battery
   - Weather data and charging infrastructure
   Button
   Personalisation Design your driving experience entirely according to your personal preferences, because your Mercedes-Benz offers a wide range of personalisation options for every scenario. And of course, not only during the journey, but even before you get in.

   - The preferred seating position
   - The optimum air conditioning
   - The perfect sound setup for your sound system
   Button
   Zero Layer Experience a new, intelligent homescreen that gives you direct access to all relevant functions in every situation.

   - Consistently user-oriented new approach
   - Adaptive software adjusts the display and operating concept to the user's needs
   - Submits personalised suggestions for infotainment, comfort and vehicle functions
   - Fluid, responsive, proactive
   - State-of-the-art AI technology personalises the interface
   Button