Mitä ovat energian talteenottovaiheet?
Mitä ovat energian talteenottovaiheet?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Energian talteenotto tarkoittaa liike-energian talteenottoa auton hidastamisen yhteydessä. Esimerkiksi alamäkeen hidastettaessa auto lataa akkua sen sijaan, että energia menisi hukkaan lämmön muodossa. Energian talteenoton voimakkuuden voi säätää ohjauspyörän vaihdevipujen avulla viisiportaisesti: D++ (0 m/s²), D+ (-0,8 m/s²), D (-1,6 m/s²), D- (-2,2 m/s²). Energian talteenoton teho ”DAUTO” säätää energian talteenoton voimakkuutta puolestasi ajotilanteen mukaan.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text