Contact

Close
Contact
Mercedes-Benz Certified käytetyt pakettiautot Mercedes-Benz Certified-takuuehdot

Mercedes-Benz Certified-takuuehdot.

Takuuaika

Mercedes-Benz-Certified takuuaika on kaksi vuotta tai 40 000 km auton myyntipäivämäärästä sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. Takuun voimassaoloaika on mainittu Certified-tarkastustodistuksessa. Takuu on voimassa Suomessa. Takuu koskee tarkasti määritettyä henkilö, paketti- tai maastoautoa ja sen kaikkia mekaanisia ja sähköisiä osia, ellei niiden kuulumista Certified-takuun piiriin ole seuraavissa kohdissa rajattu pois. Takuun myöntää Veho Oy Ab. Certified-takuun voimassaolon edellytyksenä on, että valmistajan edellyttämät huolto-, tarkastus- ja korjaustyöt tehdään takuun voimassaoloaikana Mercedes-Benz AG:n valtuuttamassa huoltopisteessä Suomessa.

Certified-takuutapaus

Takuutapaukseksi katsotaan auton jokainen tekninen vika, jonka taustalla on valmistus- tai materiaalivika, joka takuuajan aikana aiheuttaa välittömän toimimattomuuden ja jonka osalta takuuta ei näiden ehtojen perusteella ole suljettu pois.

Takuun piiriin kuuluviin korjaustöihin sisältyvät myös tarkastus-, mittaus- ja säätötyöt autonvalmistajan ohjeaikojen mukaisesti, jos tällaiset työt ovat takuun piiriin kuuluvan vaurion korjaamisen yhteydessä tarpeellisia.

Virhe on asiantuntevasti arvioitu poikkeama kyseessä olevan automallin normaalista laadusta tai valmistajan antamista ohjearvoista ottaen huomioon auton ikä ja autolla ajetut kilometrit. Virheeksi ei katsota esimerkiksi normaalia kulumista, maalipinnan vanhenemista tai ulkopuolisista tekijöistä kuten esimerkiksi laskeumasta, kivenhakkautumista, nastarengasmetallista, tiesuolasta, ilkivallasta, ilmastollisista seikoista johtuvia muutoksia tai vaurioita.

Takuun myöntäjän vastuu

Ostajalla on oikeus vian aiheuttamien vaurioiden korjauttamiseen valtuutetulla Mercedes-Benz huoltoedustajalla ilman kustannuksia. Auto voidaan toimittaa ennalta ilmoittamatta valtuutetulle Mercedes-Benz -huoltoedustajalle virheen poistamiseksi, edellyttäen että virheen poistaminen ei aiheuta ostajan taholta muita vaatimuksia, kuin korjauksen aiheuttamat työ- ja varaosakustannukset. Suoritettu takuukorjaus ei pidennä auton tai korjauksen kohteen takuun voimassaoloa.

Certified - takuu ei anna oikeutta vaatia kaupan purkua tai kauppahinnan alennusta. Takuu ei rajoita tuotevastuun piiriin kuuluvia takuun saajan vaadeoikeuksia.

Poikkeukset

Takuun edellytyksenä on, ettei autoa ole jälkikäteen ohjainlaiteviritetty tai muilla vastaavilla toimenpiteillä muutettu.

Takuun piiriin eivät kuulu osat, jotka huolto- ja hoitotöiden yhteydessä vaihdetaan säännöllisin välein. Takuu ei myöskään kata normaalista kulumisesta aiheutuneita vaurioita, tarkastuksia, säätötöitä, akkujen lataamista tai huoltoa, eikä vikamuistin nollauksia, ilman että jokin osa on rikki. Takuu ei korvaa ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vaurioita, likaantumisia, materiaalien värjäytymiä tai auton sisätilojen tai maalipinnan kulumisjälkiä. Takuu ei kata autonvalmistajan suosittelemia huolto-, tarkastus-, puhdistus- tai hoitotöitä.

Takuu ei kata kustannuksia, jotka ovat syntyneet välillisten tai välittömien seurausvaurioiden vuoksi, esimerkiksi hinauskustannukset, pysäköintimaksut, vuokra-autokustannukset ja seisonta-aikakorvaukset.

Takuun piiriin esimerkiksi eivät kuulu:

- Osat, joihin kohdistuu runsas kuluminen, kuten: kumityynyt, painelaakerit, jarrupalat, jarruhihnat, jarrukengät, jarrulevyt, jarrurummut, jarruputket, jouset, paineasetelmat, kytkinlevyt sekä kytkimen säätötyöt, ohjausiskunvaimentimet, poikittaistukivarren laakerit, lasinpyyhinsulat ja -suuttimet, -varret ja profiilikumit, raidetangot, raidetangon päät, alustan kuluvat osat kuten iskunvaimentimet, joustintuet, kallistuksenvakaajat, alustanmittaus / pyöränkulmien säätö, kiilahihnojen ja moniurahihnojen vaihdot

- Nesteet ja käyttöaineet sekä polttonestejärjestelmän suodattimet/tiivisteet, polttonestejärjestelmän puhdistus/säätö

- Käynnistysakkujen hoito/lataus/vaihto

- Auton avaimet, kaukosäädinavaimen lähettimet ja vastaanottimet, kaukosäädinavaimen paristot, lamput, polttimot, ksenonlamput, sisävaloyksiköt ja niiden valonlähteet

- Renkaat, vanteet, pyörän pultit, palosammuttimet, ensiapulaukut, auton työkalut, varoituskolmiot

- Luukkujen, ovien, lamelli ja kuomukattojen säätötyöt ja häiriöäänet, kuten esimerkkinä kitinä, kolina, humina

- Maalivauriot, korroosiovauriot, peilit, peilinlasit, auton lasit (tämä rajoitus ei koske takalasin/peilin lämmityksen ja antennin vikaa), istuimien rungot

- Radiopuhelimet ja handsfree-varustukset, navigointijärjestelmän karttapäivitykset

- Verhoilut, pehmusteet (myös tavaratila ja moottoritila), äänieristys- ja lattiamatot, kojelaudat, sisätilan pintamateriaalit, koristesaumat

- Kulutusosat, kuten sulakkeet, sytytystulpat, hehkutulpat ja moniurahihnat kuuluvat takuun piiriin vain, jos ne joudutaan muun takuun piiriin kuuluvan vaurion korjauksen yhteydessä vaihtamaan.

Takuu ei koske autoon jälkikäteen asennettuja lisävarusteita, tarvikkeita eikä kolmannen osapuolen tekemiä muutos-, lisä- ja päällirakenteita, vaikka ne olisi laskutettu ja toimitettu uuden auton kanssa. Näiden muutosten autolle aiheuttamat viat eivät kuulu Certified-takuun piiriin.

Ostajan velvollisuudet

Ostajan pitää ilmoittaa virheestä kohtuullisessa ajassa vian havaitsemisesta. Ilmoitus virheestä voidaan tehdä enintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja tosiasiallisesti havaitsi virheen. Ostajan pitää aina toimia siten, etteivät vahingot hänen toimestaan aiheettomasti lisäänny. Ostajan tulee antaa tilaisuus välittömään korjaukseen.

Takuu ei korvaa vikaa, joka on aiheutunut kaupan kohteen väärästä käsittelystä, vaurioittamisesta tai ylirasittamisesta (esimerkiksi moottoriurheilukilpailussa, virittämällä, ylikuormaamalla) Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet, koska autoon on asennettu osia, joiden käyttöä auton valmistaja ei ole hyväksynyt, tai koska autoa on muutettu tavalla, joka ei ole auton valmistajan hyväksymä. Ajoneuvon oikeellinen käyttö mainitaan auton käyttöohjekirjassa tarkemmin.

Takuu ei kata vaurioita, jotka esimerkiksi johtuvat:

– osallisuudesta liikenneonnettomuuteen tai tapaturmasta

– kuljetusvauriosta, joka on johtunut siitä, että autoa kuljetetaan muuten kuin sen omalla voimalla

– siitä, että virheestä ei ole ilmoitettu kohtuullisessa ajassa sen havaitsemisen jälkeen, ja tästä on aiheutunut vaurioita, jotka olisivat olleet ennalta ehkäistävissä

Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat syntyneet auton käsittelystä, käytöstä, huollosta ja hoidosta annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Tämä koskee myös autoon soveltumattomien voitelu- ja käyttöaineiden käyttämistä.

Vastuun rajoittuminen

Certified-takuu ei vastaa muista kuin yllä mainituista vahingoista tai vaurioista. Myydyistä varaosista on olemassa erilliset takuumääräykset.

Takuuehdoilla ei rajoiteta kuluttajana määritellylle omistajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvaa oikeutta vedota kaupan kohteessa olevaan virheeseen.

Veho Oy Ab Versio 1/2019