Mukautuvat jarruvalot

Auttaa takana tulevia kuljettajia jarruttamaan nopeammin.

Mukautuvat jarruvalot vilkkuvat huomiota herättävästi, ja näin ne voivat lyhentää takana olevien autojen kuljettajien reaktioaikaa huomattavasti ja ehkäistä siten peräänajoja. Vilkkuvat jarruvalot aktivoituvat yli 50 km/h nopeudesta alkaen.

Jos auto pysähtyy voimakkaan jarrutuksen jälkeen yli 70 km/h nopeudesta, varoitusvilkut kytkeytyvät automaattisesti päälle. Ne sammuvat taas automaattisesti, kun auton nopeus on yli 10 km/h.