WLTP I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

Kulutuksen ja päästöjen todenmukaisempi määrittäminen.

Uusi WLTP-menettely.

Myös sertifiointimenettelyt vanhenevat. Siksi ”Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” eli lyhyesti WLTP korvaa NEDC-menettelyn kulutus- ja päästöarvojen määrittämisessä. Vuodesta 1992 Euroopassa käytetty ”uusi eurooppalainen ajosykli” (NEDC) kehitettiin alun perin teoreettiseksi koeajoksi. Nykyaikaisen sertifiointijärjestelmän pitäisi kuitenkin antaa mahdollisimman todenmukaisia arvoja, joiden avulla voit vertailla erilaisia autotyyppejä. Tätä vaatimusta NEDC-menettely ei enää täytä. Siksi Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) aloitteella kehitettiin WLTP-menettely. Uusi WLTP-sykli perustuu empiirisesti koottuihin, todellisiin ajotietoihin Aasian, Euroopan ja USA:n reiteiltä, ja se on näin ollen huomattavasti edustavampi.

Asetuksen 2017/1151/EU 15 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti sovelletaan seuraavia käyttöönottopäiviä:

  • 01.09.2017: uudet autotyypit luokkien M1 ja M2 autojen osalta
  • 01.09.2018: uudet autot luokkien M1 ja M2 autojen osalta
  • 01.09.2018: uudet autotyypit luokan N1 ryhmien II ja III sekä luokan N2 autojen osalta
  • 01.09.2019: uudet autot luokan N1 ryhmien II ja III sekä luokan N2 autojen osalta

Uusi ajosykli ja erityiset arvot jokaista autoa varten.

WLTP ja NEDC vertailussa.

Uutta WLTP-sertifioinnissa ovat etenkin testisykli ja vaatimus osoittaa auton kaikkien mahdollisten konfiguraatioiden osalta erityiset kulutusarvot.

Kun verrataan kahta testisykliä, kiinnittyy huomio erityisesti siihen, että WLTP-sykli on NEDC-sykliin verrattuna todenmukaisempi ja tiukempi: se kestää 30 minuuttia 20 minuutin sijaan, kiihdytyksiä on useammin ja aika, jonka auto on paikallaan, vähenee huomattavasti. Myös huippunopeus on nopeudella 131 km/h noin 10 km/h suurempi kuin NEDC-syklin huippunopeus.

Lisäksi kulutus- ja päästöarvot määritetään WLTP-menettelyssä autokohtaisesti, sillä auton massa sekä ilman- ja vierintävastus voivat vaihdella auton varustelusta riippuen. Huomioon otetaan myös valinnaiset varusteet. Jos valitset esimerkiksi aerodynamiikan kannalta edulliset pyörät lisävarusteena, tällä voi olla hyvin myönteinen vaikutus kulutusarvoihin.

Lähempänä todellista kulutusta tien päällä.

WLTP:n edut.

WLTP-menettelyn mukaisesti määritetyt arvot ovat huomattavasti lähempänä todellista polttonesteen kulutustasi tien päällä kuin NEDC-menettelyn mukaisesti määritetyt arvot. Tämä liittyy uuteen ajosykliin, joka kuvaa nykyisiä ajoprofiileja paremmin. Lisäksi kulutusarvot on osoitettava erityisesti jokaisen auton osalta. Sertifiointiarvojen määrityksen yhteydessä otetaan siis huomioon massa, ilman- ja vierintävastus sekä lisävarusteet.

WLTP-menettelylläkään ei kuitenkaan voida selvittää ”yksilöllisiä” kulutusarvoja. Käytössä on edelleen standardoitu testisykli, jolla ei voida kuvata jokaisen kuljettajan henkilökohtaista kulutusta. Autosi todellinen kulutus tiekäytössä riippuu huomattavissa määrin yksilöllisestä ajokäyttäytymisestä, reitin profiilista, liikennemääristä, auton kuormauksesta sekä ulkoisista olosuhteista, kuten lämpötilasta. Näitä ei ole mahdollista jäljitellä standardoidussa testausmenettelyssä yksi yhteen.

Lorem Ipsum