RDE I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz RDE

Hiukkas- ja hiilipäästöjen mittaus tien päällä.

Real Driving Emissions (RDE).

Lisäksi uudella sertifiointimenettelyllä mitataan saastepäästöt todellisessa ajokäytössä tiellä: uusimpien päästönormien Euro 6c, Euro 6d-TEMP ja Euro 6d yhteydessä laboratoriossa tehtävä WLTP-sertifiointi täydennetään saastepäästöjen mittauksella todellisessa ajokäytössä. Todellisten ajonaikaisten päästöjen (”Real Driving Emissions”, lyhyesti RDE) määrittämisellä varmistetaan, että typpioksidien ja hiukkasmäärän päästöraja-arvoja noudatetaan paitsi laboratorio-olosuhteissa, myös todellisessa tieliikenteessä. Sitä varten autoon kiinnitetään kannettava päästöjenmittausjärjestelmä (Portable Emission Measurement System, PEMS) ja mitataan siten pakokaasujen saastepitoisuus ajon aikana.

Niin sanottu vaatimustenmukaisuuden tunnusluku (Conformity Factor, CF) ilmaisee, kuinka paljon suurempia tieliikenteessä mitatut arvot saavat Euro-6-laboratorioarvoihin verrattuna enintään olla. Siirtymävaiheen jälkeen typpioksidien ja hiukkasmäärän arvot päästönormissa Euro 6d saavat olla vielä 50 % laboratoriossa määrättyjä arvoja suurempia. Tämä ero muodostaa kannettavien mittauslaitteiden mittaustoleranssin RDE-testeissä, joka on tarkastettava ja jota on tarvittaessa pienennettävä vuosittain.

Lorem Ipsum