Päästötyypit I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz-polttomoottorien päästötyypit

Vähemmän saastepäästöjä parempaa ilmanlaatua varten.

Kaksi päästötyyppiä: CO2-päästöt ja saasteet.

Polttomoottorit aiheuttavat pääasiassa kahta päästötyyppiä: ensinnäkin CO2-päästöt ja toiseksi saastepäästöt, kuten esim. typpioksidit ja hiukkaset. Ilmakehässä olevan CO2:n kasvavaa määrää pidetään syynä ilmaston lämpenemiseen. Auton CO2-päästöt ovat verrannollisia poltetun polttoaineen määrään.

Jotta voitaisiin parantaa ilmanlaatua erityisesti kaupungeissa, Euro-6-päästönormin eri tasoihin sisältyy tiukkoja päästöraja-arvoja koskevia vaatimuksia. Huomion kohteena ovat erityisesti typpioksidit (NOx) ja pienhiukkaset. Typpioksideja syntyy, kun typpi reagoi hapen kanssa. Monien hapettumisasteiden ja typpi-happi-yhdisteiden vuoksi typpioksidien lyhenne on NOx. Kun määritetään hiukkasten raja-arvoja, merkitystä on erityisesti hienoilla pienhiukkasilla, jotka pääsevät esteettä ihmisen limakalvojen suodatusjärjestelmien läpi. Muihin kemiallisiin yhdisteisiin, joita koskevia päästöraja-arvoja on noudatettava autojen sertifioimiseksi Euro-6-päästönormin eri tasojen mukaisesti, kuuluvat esimerkiksi hiilimonoksidi (CO) ja hiilivedyt (HC).

Lorem Ipsum