WLTP ja RDE I Mercedes-Benz

WLTP ja RDE – uudet testausmenetelmät.

Myös sertifiointimenettelyt vanhenevat. Siksi ”Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” eli lyhyesti WLTP korvaa NEDC-menettelyn kulutus- ja päästöarvojen määrittämisessä. Vuodesta 1992 Euroopassa käytetty ”uusi eurooppalainen ajosykli” (NEDC) kehitettiin alun perin teoreettiseksi koeajoksi. Nykyaikaisen sertifiointijärjestelmän pitäisi kuitenkin antaa mahdollisimman todenmukaisia arvoja. Tätä vaatimusta NEDC-menettely ei enää täytä. Siksi Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) aloitteella kehitettiin WLTP-menettely. Uusi WLTP-sykli perustuu empiirisesti koottuihin, todellisiin ajotietoihin Aasian, Euroopan ja USA:n reiteiltä, ja se on näin ollen huomattavasti edustavampi.

Lisäksi uudella sertifiointimenettelyllä mitataan saastepäästöt todellisessa ajokäytössä tiellä: uusimpien päästönormien Euro 6c, Euro 6d-TEMP ja Euro 6d yhteydessä laboratoriossa tehtävä WLTP-sertifiointi täydennetään saastepäästöjen mittauksella todellisessa ajokäytössä. Todellisten ajonaikaisten päästöjen (”Real Driving Emissions”, lyhyesti RDE) määrittämisellä varmistetaan, että typpioksidien ja hiukkasmäärän päästöraja-arvoja noudatetaan paitsi laboratorio-olosuhteissa, myös todellisessa tieliikenteessä.

Läpinäkyvämpiä ja lähempänä todellista kulutusta tien päällä.

WLTP-menettely pienentää huomattavasti eroa dynamometrillä määritettyjen arvojen ja todellisten kulutusarvojen välillä. Tämä liittyy uuteen ajosykliin, joka kuvaa nykyisiä ajoprofiileja paremmin. Lisäksi kulutusarvot on osoitettava erityisesti jokaisen auton osalta. Sertifiointiarvojen määrityksen yhteydessä otetaan siis huomioon massa, ilman- ja vierintävastus sekä lisävarusteet. Tämän lisäksi todellisten ajonaikaisten päästöjen (”Real Driving Emissions”, lyhyesti RDE) määrittämisellä varmistetaan, että typpioksidien ja hiukkasmäärän päästöraja-arvoja noudatetaan paitsi laboratorio-olosuhteissa, myös todellisessa tieliikenteessä.

WLTP-menettelylläkään ei kuitenkaan voida selvittää ”yksilöllisiä” kulutusarvoja. Käytössä on edelleen standardoitu testisykli, jolla ei voida kuvata jokaisen kuljettajan henkilökohtaista kulutusta. Auton todellinen kulutus tiekäytössä riippuu huomattavissa määrin yksilöllisestä ajokäyttäytymisestä, reitin profiilista, liikennemääristä, auton kuormauksesta sekä ulkoisista olosuhteista, kuten lämpötilasta. Näitä ei ole mahdollista jäljitellä standardoidussa testausmenettelyssä yksi yhteen.

WLTP ja RDE yhdellä silmäyksellä

Päästötyypit

Vähemmän saastepäästöjä parempaa ilmanlaatua varten.

Siirtymävaihe

Käyttöönotto EU:n laajuisesti eri aikoihin.

WLTP

Kulutuksen ja päästöjen todenmukaisempi määrittäminen: uusi WLTP-menettely.

Vaikutukset asiakkaille

Yhdenmukainen sertifiointi, erilainen verotus.

RDE

Hiukkas- ja hiilipäästöjen mittaus tien päällä: Real Driving Emissions (RDE).

Ajokäyttäytyminen

Aja fiksusti, säästä polttoainetta. Tehokkuuden optimointia ajokäyttäytymisellä.

Lorem Ipsum