Rengasdirektiivi | Mercedes-Benz
Sprinter-pakettiauto

Uusi EU-rengasmerkintä.

Uusi EU-rengasmerkintä:
lisää läpinäkyvyyttä, vähemmän päästöjä.

Euroopan unioni ottaa 1. toukokuuta 2021 käyttöön uuden asetuksen renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta. Sen on tarkoitus mahdollistaa polttoainetaloudellisempien renkaiden tietoinen valinta. Tämä voi auttaa alentamaan kustannuksia ja vähentämään päästöjä sekä yksityisesti että kaupallisesti käytetyissä autoissa.

Lisäksi kyseisen asetuksen myötä sovellettava uusi rengasmerkintä tukee EU:n tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tieliikenteellä ja sen kautta syntyvien CO2-päästöjen vähentämisellä on suuri merkitys tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Vanhan ja uuden EU-rengasmerkinnän vertailu.

Uusi EU-rengasmerkintä (kuva oikealla) tuo entistä selkeämmin ja yksinkertaisemmin esiin renkaiden tärkeimmät ominaisuudet, kuten polttoainetaloudellisuuden, märkäpidon ja vierintämelun. Lisäksi se sisältää lumi- ja jääpitoa kuvaavat kuvamerkit1 sekä QR-koodin, jonka avulla voi tutustua tuoteselosteeseen.

Uuden EU-rengasmerkinnän ominaisuudet.

  • Uutta rengasmerkintää sovelletaan henkilöautojen ohella nyt myös linja-autojen ja kuorma-autojen renkaisiin (rengasluokat C1, C2, C3)
  • Uusi lyhyempi asteikko polttoainetaloudellisuudelle luokituksella2 A–E
  • Uusi lyhempi asteikko märkäpidolle luokituksella2 A–E
  • Uusi meluluokkien esitys luokituksella2 A–C

Lisätiedot uudessa rengasmerkinnässä:

  • Rengastyypin tunniste (renkaan tuotenro)
  • Uudet kuvamerkit lumipidolle (3PMSF) ja jääpidolle1
  • QR-koodi jokaiselle rengastyypin tunnisteelle sekä linkki EU-tuotetietokantaan (EPREL)
1

Jääpitorenkaat on suunniteltu erityisesti jään ja pakkautuneen lumen peitossa olevia tienpintoja varten ja niitä tulisi käyttää vain hyvin vaativissa ilmasto-olosuhteissa (esim. alhaisissa lämpötiloissa). Lisäksi jääpitorenkaiden käyttö vähemmän vaativissa ilmasto-olosuhteissa (esim. kosteus tai korkeammat lämpötilat) voi johtaa renkaan suorituskyvyn heikkenemiseen erityisesti märkäpidon, hallinnan ja kulumisen suhteen.

2

Polttoainetaloudellisuuden ja märkäpidon luokituksissa ”A” on paras teholuokka ja ”E” alhaisin. Meluluokitusten esityksessä (vierintämelu) ”A” on paras teholuokka ja ”C” alhaisin.

EU-rengasmerkinnän kuvamerkit.

Icon für Rollgeräusch

Vierintämelu.

Ulkoinen vierintämelu on ilmoitettu desibeleinä ja jaettu kolmeen luokkaan A, B ja C.
Icon für Schneegriffigkeit

Lumipito.

Lumipidon symboli kuvaa renkaita, jotka soveltuvat käytettäväksi lumella.
Icon für Eisgriffigkeit

Jääpito.

Jääpitoa kuvaavalla symbolilla merkitään renkaat, jotka täyttävät jääpidon vähimmäisarvot.
Tiedoista, jotka liittyvät renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta annettuun uuteen asetukseen. Huomaa, että tosiasialliset polttoainesäästöt ja tieturvallisuus riippuvat erittäin paljon kuljettajan ajotavasta ja erityisistä olosuhteista (esim. sää, topografia, liikennemäärä) ajon aikana. Polttoaineenkulutusta voidaan laskea huomattavasti ympäristöä säästävällä ajotavalla. Polttoainetaloudellisuuden ja märkäpidon parantamiseksi on suositeltavaa tarkastaa rengaspaine säännöllisesti. Huomaa, että jarrutus- ja pysähtymismatkat voivat muuttua ajonopeudesta sekä sääolosuhteista riippuen ja että vastaavia turvavälejä tulisi noudattaa. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja, ota yhteys Mercedes-Benz-kumppaniisi.