Katsoo eteenpäin.

Avustin voi auttaa peräänajo-onnettomuuksien välttämisessä.

COLLISION PREVENTION ASSIST voi tukea kuljettajaa vähimmäisetäisyyden ylläpidossa edellä ajavaan autoon. Järjestelmä antaa optisen varoituksen, jos vähimmäisetäisyys edellä ajavaan autoon alittuu. Jos törmäysvaara on olemassa, lisäksi kuuluu varoitusääni. Samalla järjestelmä aktivoi BAS Pro -jarrutusavustimen, joka vahvistaa jarrupainetta, jos kuljettaja jarruttaa liian heikosti.

Lorem Ipsum