FAQ-11
Yrityksen pääkäyttäjä ei enää ole yrityksessäni töissä. Miten saan otettua hänen roolinsa?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Ei ole mahdollista ottaa rooleja toiselta käyttäjältä tai osoittaa rooleja omalle käyttäjälleen. Yrityksen pääkäyttäjän on osoitettava rooli toiselle käyttäjälle, ennen kun hän jättää yrityksen. Yrityksen pääkäyttäjän, joka on jättänyt yrityksen, on kirjauduttava vielä viimeisen kerran ja osoitettava yrityksen pääkäyttäjän rooli jollekin toiselle käyttäjälle.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum