Siirtymävaihe I Mercedes-Benz
Mercedes-Benzin siirtymävaihe WLTP:hen

Siirtymävaihe.

Käyttöönotto EU:n laajuisesti eri aikoihin.

Siirtymävaihe NEDC:stä WLTP:hen.

Varmaa on, että vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkien 28 EU-maan on täytynyt siirtyä uuteen WLTP-sertifiointiin. Aikataulu kulutus- ja päästöarvoista tiedottamiseksi ja moottoriajoneuvoveron laskennan mukauttamiseksi ei kuitenkaan ole EU:n sisällä yhtenäinen.

NEDC-arvot pysyvät tilapäisesti voimassa.

Erot NEDC:n ja WLTP:stä lasketun NEDC:n välillä.

WLTP-arvojen lisäksi vuoden 2020 loppuun asti kaikkien autojen osalta on edelleen määritettävä NEDC-arvot. Kyseisten arvojen on sisällyttävä myös moottoriajoneuvon asiakirjoihin. Jatkossa lasketaan näin ollen WLTP-sertifioinnin jälkeen NEDC-arvo lainsäätäjän määräämän menettelyn mukaisesti. WLTP:ssä määritetyt puitteet ovat edelleen voimassa.

Lasketut NEDC-arvot ovat perusta valmistajan ajokaluston CO2-päästöjen määrittämiselle. Kyseiset arvot määritettiin nimittäin alun perin NEDC-sertifioinnin perustaksi.

Erilaiset määräajat, toiset raja-arvot.

Autoluokat M1 ja N1 – erot

WLTP-sertifioinnissa tehdään sekä raja-arvojen että käyttöönottoaikojen osalta ero henkilöautoiksi rekisteröityjen autojen (M1) ja hyötyajoneuvoiksi rekisteröityjen autojen (N1) välillä: hyötyajoneuvoiksi rekisteröidyt luokan N1 ryhmien II ja III sekä luokan N2 autot siirretään henkilöautoiksi rekisteröityihin autoihin verrattuna vuotta myöhemmin NEDC-sertifioinnista WLTP-sertifiointiin. Tämä tarkoittaa, että WLTP:tä sovelletaan uusiin tyyppihyväksyntöihin hyötyajoneuvorekisteröinnillä luokan N1 ryhmien II ja III sekä luokan N2 osalta alkaen 01.09.2018 ja alkaen 01.09.2019 kaikkien uutena rekisteröityjen autojen osalta.

Poikkeuksen muodostavat autot, joiden vertailumassa on yli 2 840 kg, jollaisia Sprinter-mallit voivat olla. Näihin autoihin ei sovelleta WLTP:tä. Ne sertifioidaan edelleen päästönormin Euro VI mukaisesti moottoridynamometrillä. Vertailumassoilla 2 380 kg – 2 840 kg voidaan valita alustadynamometrillä suoritettavan WLTP-sertifioinnin ja moottoridynamometrillä suoritettavan sertifioinnin väliltä.

Lorem Ipsum