WLTP

Realistisemmat kulutusarvot tuovat lisää selkeyttä

Tärkeimmät uudistukset


WLTP - Uusi päästömittausmenetelmä.

Syyskuusta 2017 alkaen niin sanottu WLTP-päästömittausmenetelmä lisää selkeyttä mm. aiempaa realistisemman ajoprofiilin käytön ansiosta. Uuden mittaussyklin tuottamat arvot ovat yleisesti aiempaa korkeampia.

Tärkeimmät uudistukset


WLTP - Uusi päästömittausmenetelmä.

Syyskuusta 2017 alkaen niin sanottu WLTP-päästömittausmenetelmä lisää selkeyttä mm. aiempaa realistisemman ajoprofiilin käytön ansiosta. Uuden mittaussyklin tuottamat arvot ovat yleisesti aiempaa korkeampia.

WLTP: lisää selkeyttä.

Kuvassa näkyy S-sarjan sedan dynamometrissä: Autokohtaiset kulutusarvot määritetään kolmessa eri ajosyklissä.

WLTP: lisää selkeyttä.

WLTP-päästömittausmenetelmän ansiosta Mercedes-Benz-asiakkailla on nyt käytettävissään entistä realistisemmat ja tarkemmat autokohtaiset kulutusarvot.

WLTP-päästömittausmenetelmän ansiosta Mercedes-Benz-asiakkailla on nyt käytettävissään entistä realistisemmat ja tarkemmat autokohtaiset kulutusarvot.

Arvojen vertailtavuus eri valmistajien ja automallien välillä säilyy edelleen. Määritetyt arvot ovat nyt lähempänä nykypäivän liikenteen kulutusarvoja ja ottavat huomioon eri tekijöitä aikaisemmin käytettyyn NEDC-mittausmenetelmään verrattuna. Mercedes-Benz tukee sekä uusia, aiempaa realistisempia laboratoriotestejä, että tien päällä tehtyjä mittauksia. Näin selkeys, läpinäkyvyys ja turvallisuus lisääntyvät sekä Mercedes-Benz-asiakkaiden että Mercedes-Benz Group AG:n kannalta. WLTP-päästömittausmenetelmän ja ajonaikaisten realististen päästöjen, niin sanottujen RDE-päästöjen (Real Driving Emissions), mittauksen käyttöönotto on tärkeä askel tähän suuntaan.

WLTP:n käyttöönotto


WLTP kaikkiin EU-maihin.

WLTP:n käyttöönotto


WLTP kaikkiin EU-maihin.

WLTP:sta tulee sitova kaikille EU:n jäsenmaille, muissa maissa käyttöönottoa kokeillaan myöhemmin.

WLTP-kulutus- ja -päästösykli on syyskuusta 2017 alkaen käytössä kaikille uusille tyyppihyväksyttäville ajoneuvoille, ja syyskuusta 2018 alkaen kaikille uusille rekisteröitäville ajoneuvoille. WLTP tulee pakolliseksi kaikissa EU-jäsenmaissa, ja muita maita tulee mukaan myöhemmin. WLTP tulee sanoista Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure ja se tarkoittaa maailmanlaajuisesti yhtenäistä henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen testisykliä. Syyskuusta 2017 alkaen se korvaa vähitellen NEDC-ajosyklin (New European Driving Cycle).

  • Syyskuusta 2017 alkaen

   Syyskuusta 2017 alkaen

   Kaikki uudet henkilöautomallit on testattu WLTP-menetelmää käyttäen (koskee tyyppihyväksyntää päästöjen osalta). Samaan aikaan näille autoille lasketaan kuitenkin edelleen kulutusarvot NEDC-menetelmällä. Nämä arvot ilmoitetaan jonkin aikaa lakimääräisinä virallisina arvoina myös autoesitteissä ja muissa julkaisuissa.

   Uusille tuleville automalleille on käytössä lisäksi ajonaikainen testimenetelmä, niin sanottu RDE (Real Driving Emissions). Sen avulla varmistetaan, että typen oksidien ja hiukkaspäästöjen Euro 6 -rajat eivät ylity. Tällöin huomioon otetaan niin sanottu yhdenmukaisuuskerroin, joka on eräänlainen testien virhemarginaali.

  • Syyskuusta 2018 alkaen

   Syyskuusta 2018 alkaen

   Kaikki uudet henkilöautot testataan WLTP-menetelmää käyttäen (koskee tyyppihyväksyntää). Uudet WLTP-arvot määritetään yksilöllisesti kullekin autolle, ja niiden pohjalta lasketaan lisäksi NEDC-arvot. Arvot tullaan todennäköisesti ilmoittamaan autoesitteissä ja muissa julkaisuissa. Markkinoilta poistuville automalleille ilmoitetaan vain NEDC-kulutusarvot.

   WLTP:n ohella uusille rekisteröitäville autoille on käytössä lisäksi ajonaikainen testimenetelmä, niin sanottu RDE (Real Driving Emissions). Sen avulla varmistetaan tässä vaiheessa, että hiukkaspäästöjen lukumääräiset Euro 6 -rajat eivät ylity. Tällöin huomioon otetaan niin sanottu yhdenmukaisuuskerroin, joka on eräänlainen testien virhemarginaali.

  • Syyskuusta 2019 alkaen

   Syyskuusta 2019 alkaen

   Kaikille uusille rekisteröitäville autoille on käytössä lisäksi ajonaikainen testimenetelmä, niin sanottu RDE (Real Driving Emissions). Sen avulla varmistetaan tässä vaiheessa, että myöskään typen oksidien Euro 6 -rajat eivät ylity. Tällöin huomioon otetaan niin sanottu yhdenmukaisuuskerroin, joka on eräänlainen testien virhemarginaali.

  • Vuoden 2020 loppuun saakka

   Vuoden 2020 loppuun saakka

   Vuoden 2020 loppuun saakka kaikille autoille määritetään sekä WLTP- että NEDC-arvot. Nämä arvot löytyvät auton rekisteröintidokumenteista. Vuodesta 2021 alkaen kaikille autoille määritetään enää yksinomaan WLTP-arvot kulutuksen ja päästöarvojen osalta. Mittausmenetelmän muutos ei koske käytettyjä autoja. Niille ilmoitetaan edelleen niiden rekisteröinnissä käytetyt NEDC-arvot edellyttäen, että ne on ensirekisteröity ennen 31. elokuuta 2017.

  Usein kysytyt kysymykset


  Onko sinulla vielä kysyttävää?

  Löydä vastaukset WLTP:hen liittyviin kysymyksiisi.

  Usein kysytyt kysymykset


  Onko sinulla vielä kysyttävää?

  Löydä vastaukset WLTP:hen liittyviin kysymyksiisi.

  Mercedes-Benz antaa vastauksia WLTP:hen liittyviin kysymyksiisi: Mikä muuttuu ja mitä tämä merkitsee sinulle asiakkaana?
   • Mikä on WLTP?

    Mikä on WLTP?

    WLTP tulee sanoista Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure eli maailmanlaajuisesti yhtenäinen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen testimenetelmä. Se mittaa ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja päästöarvot dynamometrissä. Syyskuun 1. päivästä 2017 alkaen WLTP otetaan käyttöön vaiheittain ja se korvaa lopulta aiemman NEDC-testimenetelmän. WLTP tuottaa dynaamisemman painopisteensä ansiosta paremmin todellisia ajo-olosuhteita vastaavat arvot kuin aiempi menetelmä.

    WLTP ottaa huomioon merkittävästi tiukempia kiihdytyksiä, ja ajoprofiili sisältää aiempaa enemmän erilaista ajoa. Testien huippunopeus on nyt 131 km/h, keskinopeus 47 km/h.

    Ajoaikaa on kasvatettu 10 minuutilla ja dynamometrissä simuloitu moottoritieajon osuus on nyt suurempi. Samalla seisonta-aikaa on pienennetty. Reitin pituus on kaksinkertaistettu 23 kilometriin. Lisäksi vaihteiden vaihtamishetket on määritetty auto- ja voimansiirtolinjakohtaisesti.

    Jatkossa kaikki lisävarusteet, joilla on vaikutusta auton aerodynamiikkaan, vierintävastukseen tai auton painoon, otetaan laskelmissa huomioon. Myös mukavuustoimintojen lisäämä sähkönkulutus vaikuttaa CO2-arvoon. WLTP-menetelmän käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa ainoastaan ilmastointijärjestelmää ei oteta huomioon päästöarvojen laskennassa.

    Uusi WLTP-standardi tuottaa maailmanlaajuisesti vertailukelpoisia testituloksia. EU-maat ovat kärjessä standardin käyttöönotossa. Se auttaa vertailemaan eri autovalmistajien autojen polttoaineen kulutus- ja päästöarvoja keskenään. Lisäksi standardit auttavat viranomaisia pakokaasun päästörajojen täyttymisen tarkastamisessa kattaen päästöt hiilivedyistä (HC) hiilimonoksideihin (CO), typen oksideihin (NOx) ja hiukkaspäästöihin saakka.

   • Mikä on WLTC?

    Mikä on WLTC?

    WLTP:n ajosyklin lyhenteenä on WLTC – Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle eli maailmanlaajuisesti yhtenäinen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen testisykli. Erilaisia automalleja varten WLTP:ssä on kolme erilaista ajosykliä, jotka ottavat huomioon aina kulloinkin vallitsevan teho-paino-suhteen. Useimmat EU:n alueella rekisteröidyt henkilöautot, joiden teho-paino-suhde on yli 34 kW/t (46 hv/t), on luokiteltu WLTC Class 3 -luokkaan.

    Luokan 3 autojen testisykli koostuu neljästä testivaiheesta: Low, Medium, High ja Extra High. Nämä simuloivat kaupunkiajoa, maantieajoa ja moottoritieajoa.

   • Mikä on NEDC?

    Mikä on NEDC?

    NEDC (New European Driving Cycle eli uusi eurooppalainen ajosykli) on vielä tällä hetkellä voimassa oleva henkilöautojen testisykli. Ensimmäinen eurooppalainen ajosykli otettiin käyttöön vuonna 1970. Sen tavoitteena oli tuottaa asiakkaille vertailtavissa ja uusittavissa olevia arvoja kaikilta autonvalmistajilta sekä määrittää polttoaineenkulutus ja autokohtaiset päästöt. Vuonna 1992 ajosykliä laajennettiin koskemaan muutakin kuin pelkästään kaupunkiajoa.

    NEDC-ajosyklin keskinopeus on 34 km/h tiettyjen kiihdytysvaatimusten ja huippunopeuden 120 km/h seurauksena. Ajosyklin koostumus ei enää vastaa nykyisiä todellisia ajo-olosuhteita erilaisine ajoreitteineen.

    Mittauksissa ei oteta huomioon aerodynamiikkaa ja painoa eikä lisävarusteiden ja mukavuustoimintojen kuten ilmastointilaitteen, radion tai istuinlämmityksen energiankulutusta. Lisäksi tietyt tekniset parametrit aiheuttavat poikkeamia todellisista ajo-olosuhteista. Esimerkiksi start-stop-teknologialla on verraten suuri vaikutus NEDC-menetelmässä, sillä siinä autojen seisonta-aikojen osuus on suuri 

    Manuaalivaihteisissa autoissa autokohtaisia parametrejä ei oteta huomioon vaihteenvaihdon ajoituksia määritettäessä. Todelliseen ajoon verrattuna tästä voi olla seurauksena isoja poikkeamia kulutuksessa.

    Jatkuvan teknisen kehityksen vuoksi NEDC ei enää vastaa nykypäivän vaatimuksia.

   • Mikä on RDE?

    Mikä on RDE?

    RDE tulee sanoista "Real Driving Emissions" eli realistiset ajonaikaiset päästöt. RDE-testissä pakokaasupäästöt mitataan autolla liikenteessä ajaen. Aiemmin päästömittaukset autojen tyyppihyväksyntää varten on tehty yksinomaan dynamometrissä. Maaliskuusta 2016 alkaen päästöjen on kasvavassa määrin oltava todennettavissa myös todellisessa ajossa, määritetyissä ajo-olosuhteissa.

    Autoon sijoitettavan pakokaasujen mittalaitteen (PEMS; Portable Emissions Measurement System) avulla mitataan typen oksidit (NOx) ja hiilimonoksidit (CO). Myöhemmin tullaan mittaamaan myös hiukkaspäästöt. Ajo ja mittaus tehdään todellisen liikenteen seassa, luonnollisesti liikennesääntöjä noudattaen. Mitään määrättyä ajosykliä ei siis ole. Autoilla ajetaan 90 - 120 minuutin ajan yleisillä teillä. Kolmannes ajosta on kaupunkialueella, kolmannes maanteillä ja kolmannes moottoriteillä.

    Kaupunkialueella keskinopeus on välillä 15 ja 30 km/h, moottoriteillä puolestaan välillä 90 ja vähintään 110 km/h, mutta ei kuitenkaan yli 145 km/h. Ulkolämpötilan tulee olla välillä 0 ja 30 °C, auton ilmastointi on kytkettynä päälle. Testiajot tehdään alle 700 metriä meren pinnan yläpuolella, ja korkeuseroja saa olla enintään 100 metriä.

    Syyskuusta 2017 alkaen Euro 6 -päästörajojen on täytyttävä myös RDE-tietesteissä. Ensimmäisessä vaiheessa WLTP-kulutus- ja -päästösykli on syyskuusta 2017 alkaen käytössä kaikille uusille tyyppihyväksyttäville ajoneuvoille, ja 1. syyskuuta 2019 alkaen kaikille uusille ajoneuvoille.

    RDE-tulosten pyytäminen

     

    Voit pyytää Mercedes-Benz-autojen RDE-tuloksia, jotka on saatu sekä Mercedes-Benzin, valmistajan, että riippumattoman sertifioidun teknisen tarkastuslaitoksen suorittamista testeistä. Lähetä oheinen lomake ja ilmoita Mercedes-Benz-autosi PEMS-testiperhe.

    Autosi PEMS-testiperhenumero löytyy eurooppalaisten autonvalmistajien järjestön (ACEA, European Automobile Manufacturers' Association) internet-sivustolta.

    Siirry eurooppalaisten autonvalmistajien järjestön (ACEA) kotisivulle.

   • WLTP vs. NEDC: Tärkeimmät uudistukset.

    WLTP vs. NEDC: Tärkeimmät uudistukset.

    NEDC-testimenetelmään verrattuna WLTP-ajosykli kestää kymmenen minuuttia pidempään ja sisältää vain 13 prosenttia seisonta-aikaa. Ajosyklin kokonaispituus on 23,5 kilometriä eli kaksinkertainen NEDC-menetelmässä käytettyyn 11 kilometriin verrattuna. Ajosykli sisältää suuremmat keskinopeudet ja huippunopeus on nyt 131 km/h. Näin testattavat autot altistetaan suuremmille nopeusmuutoksille, joten testivaatimukset ovat aiempaa tiukemmat.

    Lisäksi testejä ei aiemmasta poiketen ajeta enää pelkästään testattavan automallin perusversion autolla, vaan myös esimerkiksi lisävarusteet otetaan nyt huomioon. Lisäksi vaihteiden vaihtamishetket on määritetty auto- ja voimansiirtolinjakohtaisesti. Käsivaihteisissa autoissa tästä yksilöllisestä vaihtamishetkien määrittämisestä hyödytään verrattuna NEDC-menetelmän kiinteästi määritettyihin vaihtamishetkiin.

   • Mitä tämä kaikki merkitsee asiakkaille?

    Mitä tämä kaikki merkitsee asiakkaille?

    Tulevaisuudessa asiakkaat voivat vaikuttaa autonsa CO2-arvoon aiempaa tietoisemmin lisävarustevalinnoilla. Selkeyden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi Mercedes-Benz tulee ottamaan WLTP:n aktiivisesti käyttöön eri vaiheissa ja tiedottamaan asiasta sekä asiakkaita että jälleenmyyjiä.

    Tämä merkitsee myös uudenlaisten, varusteet huomioivien arvojen mukaantuloa: kunkin mallin energiakulutukseltaan pienimmästä versiosta aina suurimman energiakulutuksen versioon. Tämä ilmaistaan asteikolla välillä "WLTP Low" (pienin määrä lisävarusteita) ja "WLTP High" (suurin määrä lisävarusteita).

   Seitsemän faktaa dieselmoottoreista


   Lataa esite.

   Seitsemän faktaa dieselmoottoreista


   Lataa esite.

   Dieselmoottoreista liikkuu paljon kaikenlaista tietoa ja väittämää. Lue 7 kovaa faktaa dieselmoottoreista.