Tehokas lämmönhallinta vähentää sähkönkulutusta.

EQB Mercedes-EQ:lta ja tehokas lämmönhallinta.

Tehokas lämmönhallinta vähentää sähkönkulutusta.

EQB:n edistyksellinen lämmönhallinta toimii erittäin tehokkaasti: lämpöpumppu varmistaa, että sähköisen voimalinjan hukkalämpö voidaan hyödyntää sisätilan lämmittämiseen ‒ mikä vähentää selvästi akkuenergian käyttötarvetta sisätilan lämmittämiseen ja pidentää siten toimintamatkaa. EQB:n lämpöpumpun toimintaperiaate lyhyesti:

  • Tehokas uudelleenlämmitys (Reheat) sisäkiertoilmalla: sisäkiertoilman suuren osuuden vuoksi raitisilmaa täytyy lämmittää vähemmän. Ikkunoiden huurtumistaipumuksen vähentämiseksi auto jäähdyttää sisäkiertoilmaa tarpeen mukaan ja poistaa siitä näin kosteutta. Pois imetty lämpö ohjataan vesijäähdytteisen lauhduttimen ja sisätilan lämmönvaihtimen kautta uudelleen sisätilaan, eli lämpöä käytetään uudelleen eli kierrätetään.
  • Sähköisen voimalinjan poistolämmön hyödyntäminen.
  • Korkeajänniteakun poistolämmön hyödyntäminen: mikäli akun lämpötila on tietyn kynnysarvon yläpuolella, sen poistolämpöä voidaan käyttää sisätilan lämmitykseen.