Tietosuojaohjeet/yksityisyyslausunto

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojavastaava on:

1. Tietosuoja

2. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

3. Käyttötarkoitukset

4. Henkilötietojen siirtäminen kolmansille osapuolille

5. Käyttötietojen analysointi; analyysityökalujen käyttö

6. Käyttöpohjaiset tiedot (kohdennus ja uudelleenkohdennus)

7. Turvallisuus

8. Käsittelyn oikeusperusteet

9. Henkilötietojesi poistaminen

10. Käyttäjien oikeudet

c. Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa milloin tahansa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka tapahtuu art. 6 kohdan 1 e) Yleinen tietosuoja-asetus (tietojen käsittely yleisen edun vuoksi) tai art. 6 kohdan 1 f) Yleinen tietosuoja-asetus (tietojen käsittely oikeutettujen etujen toteuttamiseksi) perusteella. Jos vastustat tietojen käsittelyä, me käsittelemme sinun henkilökohtaisia tietojasi edelleen vain siinä tapauksessa, että me pystymme osoittamaan sellaiset ehdottoman oikeutetut perusteet, jotka ylittävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely palvelee oikeudellisten vaatimusten esittämistä, harjoittamista tai puolustamista.

11. Uutiskirje

12. Daimler AG:n keskeinen käyttöoikeuspalvelu

13. Evästeet