WLTP: realistisemmat kulutusarvot tuovat lisää selkeyttä.

Syyskuusta 2017 alkaen niin sanottu WLTP-päästömittausmenetelmä lisää selkeyttä mm. aiempaa realistisemman ajoprofiilin käytön ansiosta. Uuden mittaussyklin tuottamat arvot ovat yleisesti aiempaa korkeampia.

WLTP: lisää selkeyttä.

Aiempaa dynaamisempi ajoprofiili.

WLTP kaikkiin EU-maihin.

Syyskuusta 2017 alkaen. Syyskuusta 2018 alkaen. Syyskuusta 2019 alkaen. Vuoden 2020 loppuun saakka.
Kaikki uudet henkilöautomallit on testattu WLTP-menetelmää käyttäen (koskee tyyppihyväksyntää päästöjen osalta). Samaan aikaan näille autoille lasketaan kuitenkin edelleen kulutusarvot NEDC-menetelmällä. Nämä arvot ilmoitetaan jonkin aikaa lakimääräisinä virallisina arvoina myös autoesitteissä ja muissa julkaisuissa.
Uusille tuleville automalleille on käytössä lisäksi ajonaikainen testimenetelmä, niin sanottu RDE (Real Driving Emissions). Sen avulla varmistetaan, että typen oksidien ja hiukkaspäästöjen Euro 6 -rajat eivät ylity. Tällöin huomioon otetaan niin sanottu yhdenmukaisuuskerroin, joka on eräänlainen testien virhemarginaali.
Kaikki uudet henkilöautot testataan WLTP-menetelmää käyttäen (koskee tyyppihyväksyntää). Uudet WLTP-arvot määritetään yksilöllisesti kullekin autolle, ja niiden pohjalta lasketaan lisäksi NEDC-arvot. Arvot tullaan todennäköisesti ilmoittamaan autoesitteissä ja muissa julkaisuissa. Markkinoilta poistuville automalleille ilmoitetaan vain NEDC-kulutusarvot.

WLTP:n ohella uusille rekisteröitäville autoille on käytössä lisäksi ajonaikainen testimenetelmä, niin sanottu RDE (Real Driving Emissions). Sen avulla varmistetaan tässä vaiheessa, että hiukkaspäästöjen lukumääräiset Euro 6 -rajat eivät ylity. Tällöin huomioon otetaan niin sanottu yhdenmukaisuuskerroin, joka on eräänlainen testien virhemarginaali.
Kaikille uusille rekisteröitäville autoille on käytössä lisäksi ajonaikainen testimenetelmä, niin sanottu RDE (Real Driving Emissions). Sen avulla varmistetaan tässä vaiheessa, että myöskään typen oksidien Euro 6 -rajat eivät ylity. Tällöin huomioon otetaan niin sanottu yhdenmukaisuuskerroin, joka on eräänlainen testien virhemarginaali. Vuoden 2020 loppuun saakka kaikille autoille määritetään sekä WLTP- että NEDC-arvot. Nämä arvot löytyvät auton rekisteröintidokumenteista. Vuodesta 2021 alkaen kaikille autoille määritetään enää yksinomaan WLTP-arvot kulutuksen ja päästöarvojen osalta. Mittausmenetelmän muutos ei koske käytettyjä autoja. Niille ilmoitetaan edelleen niiden rekisteröinnissä käytetyt NEDC-arvot edellyttäen, että ne on ensirekisteröity ennen 31. elokuuta 2017.

Recommend page