Kaikkien ratkaisujen päätavoite on turvallisuus

Mercedes-Benzin integroitu turvallisuuskonsepti jakaa autoilun turvallisuuden neljään vaiheeseen:

Lisätietoja:

Vaihe 1: Turvallinen ajaminen.

Vaihe 2: Kriittisissä ajotilanteissa.

Vaihe 3: Onnettomuuden aikana.

Vaihe 4: Onnettomuuden jälkeen.

Onnettomuuden tyypin ja vakavuuden mukaan voidaan ryhtyä useisiin toimenpiteisiin lisä- ja seurausvaurioiden ehkäisemiseksi onnettomuuden jälkeen ja matkustajien pelastamisen helpottamiseksi. Pelastustoimien avustaminen onnettomuuden jälkeen on tärkeä osa Mercedes-Benzin turvallisuusfilosofiaa.

  • Paras mahdollinen suoja: moottori voidaan sammuttaa automaattisesti ja polttonesteen syöttö katkaista.
  • Huomiota herättävät valot: varoitusvilkut ja hätäsisävalot voivat kytkeytyä automaattisesti päälle ehkäisemään seurannaisonnettomuuksien syntymistä ja auttamaan onnettomuusauton löytymistä.
  • Paremmat pelastautumismahdollisuudet: ovien lukitus voi avautua automaattisesti.
  • Yhteys, josta on apua: Onnettomuuden sattuessa Mercedes-Benzin hätäpuhelujärjestelmä voi auttaa ratkaisevasti nopeuttamaan pelastushenkilöstön saapumista onnettomuuspaikalle. Tiedot siirtyvät SIM-kortillisen kommunikaatiomodulin mobiiliyhteyden kautta. Hätäpuhelu on siis riippumaton kuljettajan matkapuhelimesta, joka on saattanut vaurioitua tai jonka akku on tyhjentynyt.

[1] Edellytys: toimiva internet-yhteys.

Recommend page