Linja-autopohjainen liikennejärjestelmäsuunnittelu (BRT)
Vastaus kuljetushaasteisiisi

1. BRT-järjestelmä koostuu yhdestä tai useammasta päälinjasta, joilla liikennöinti on tiivistä ja joita täydentävät useat sivulinjat kaupungin kaikilta alueilta.
2. Erityiset linja-autokaistat ovat erillään muusta liikenteestä. Linja-autoihin nousu tapahtuu mukavasti turvallisilta pysäkkiasemilta, jotka takaavat nopean ja joustavan liikennöinnin.
3. Liikennöintitarpeista riippuen voidaan käyttää erikokoisia linja-autoja tarvittavalla aikataulutuksella. Tarpeettomien tyhjien vuorojen välttäminen on yksi avaintekijä luonnonsuojelun kannalta.
4. Liput hankitaan ja tarkastetaan linja-auton ulkopuolella (tunnetaan ennakkolippujärjestelmänä), joka lyhentää asiakaskäsittelyaikoja.
5. Älykäs tietokoneen valvoma liikenteen hallintajärjestelmä mahdollistaa koko järjestelmän joustavan hallinnan.