Ammattipätevyyskurssien keskeinen sisältö

Veho Hyötyajoneuvojen tarjoama ammattipätevyyden jatkokoulutus kuorma- ja linja-autonkuljettajille

Alta löydät tarjoamiemme kurssien keskeisen sisällön. Kursseille pääset ilmoittautumaan suoraan sivun alalaidasta löytyvän linkin kautta.

Kuljettajan hyvinvointi, työterveys sekä ajo- ja lepoaikamääräykset
- ammattikuljettajan hyvinvointi
- ammattikuljettajan turvallisuus
- asiakaspalvelu ja alan ajankohtaiset asiat
- ajo-ja lepoaikamääräykset
- digipiirturi ja ajoneuvojen tiedonkeruujärjestelmät

Ennakoiva ajotapa ja ajaminen raskaalla ajoneuvolla, teoriakoulutus
- ajotapojen analysointi ja onnettomuuksien syiden tarkastelu
- ajovalmius
- ajoneuvon kuormaus
- liikenteessä ajaminen
- pimeällä ajaminen
- toiminta vaaratilanteessa

Ennakoiva ajotapa ja ajaminen vaikeissa olosuhteissa, ratapäivä
- onnettomuustapauksien analysointi ja raskaan liikenteen turvallisuus
- onnettomuuksien estäminen ja vaaratilanteissa toimiminen
- ajaminen vaikeissa olosuhteissa (harjoitukset ajoharjoitteluradalla)
- turvallisen ja ennakoivan ajamisen analyysi ja yhteenveto

Energiatehokas ja turvallinen jakeluajo
- jakeluajo ja sen haasteet
- ennen ajamista
- ajaminen
- kuorman varmistaminen ja kuormankäsittelylaitteet
- hyödyt kuljettajalle, kalustolle ja yritykselle
- asiakaspalvelutilanteet jakeluliikenteessä

Asiakaspalvelu ja sen merkitys kuljettajan työssä
- asiakaspalvelun merkitys
- asiakaspalvelu osana kuljettajan ja yrityksen imagoa
- mistä hyvä asiakaspalvelu muodostuu
- ajotavan merkitys osana asiakaspalvelua
- ongelmatilanteet ja niiden ratkaisu

Ajoneuvon käyttöönottokoulutus ja oikea käyttö
- ajoneuvo sisä- ja ulkopuolelta, tarkistukset ja hallintalaitteet
- tutustumisajo, eri laitteiden toiminnat ja käyttö
- moottoritekniikka ja päästöjen vähentäminen ja kulutuksen seuranta
- jarrujärjestelmät

Ajoneuvotekniikka ja turvallisuus
- moottoritekniikan perusteet
- päästöjen vähentäminen
- vaihteistot
- jarrujärjestelmät
- ajojärjestelmät, aktiiviset turvallisuusjärjestelmät
- digipiirturi ja sen käyttö

Kuormankäsittelyä ja varmistamista koskevat määräykset tavaraliikenteessä
- kuormaus
- kuorman varmistamiseen käytettävät menetelmät
- kuorman varmistaminen
- kuormankäsittelylaitteiden oikea ja turvallinen käyttö
- kuormansidonnan harjoitukset

Kuormankäsittelyä ja varmistamista koskevat määräykset henkilöliikenteessä
- matkustajiin liittyvät määräykset
- linja-auton kuormaaminen
- matkustajien ja kuljettajan turvallisuus
- erityisryhmät
- linja-ja tilausliikenteen erityispiirteet
- vaaralliset aineet henkilöitä kuljettavassa ajoneuvossa
- harjoitukset

ILMOITTAUTUDU KURSSILLE